Digi ja tulevaisuus

On itsestään selvää, että digitalisaatio on osa tulevaisuuttammekin yhä enenemässä määrin. Jotkut saattavat olla eri mieltä ja pelkäävät elokuvien tyylistä robottien vallankumousta ja ihmisten orjuuttamista digitaalisille olennoille tai mielelle, mutta se kaikki on vahvaa mielikuvitusta.

Käytännössä Suomessakin digitalisaatio tuo kansalaiset ja yritykset julkisten palveluiden kehityksen keskiöön. Seniorien hyvinvointia voidaan parantaa älykkäillä terveyspalveluilla, lapset voivat oppia historiaa ja maantiedettä virtuaaliympäristöissä ja oman auton omistamisen tarve voi poistua, kun julkisen liikenteen palvelut pystytään tarjoamaan kokonaisvaltaisesti. Erilaisia digitaalisia palveluita voidaan perustaa uusia, mutta suurin hyöty niistä saadaan vasta kun kansalaiset oikeasti alkavat ja osaavat niitä käyttää. Vaikka Suomi on yksi maailman kärkimaista julkisissa sähköisissä palveluissa, on meillä vielä pitkä matka siihen, että voimme sanoa jokaisen osaavan niitä käyttää tai edes tietävän mitä on tarjolla.

Digitalisaatio ja arki

Digitalisaatio on vasta viime vuosina tullut jokaisen perheen arkeen ja sitä on jo niin monessa paikassa, että emme edes aina enää rekisteröi sitä, eikä meitä enää kiinnosta mitä kaikkea tietoa meistä erilaisiin digitaalisiin järjestelmiin kerätään. Kuinka moni esimerkiksi ajattelee paljon sitä, ett käyttämämme älypuhelimet tietävät koko ajan missä olemme ja jättävät puhelimen lokitietoihin tästä historiatietoa, jonka perusteella tiedoista voi kaivaa esille missä kaikkialla puhelimen omistaja on liikkunut. Maksulliset ja maksuttomat palvelut on syytä tunnistaa digitaalisessa maailmassa. Väärinkäsitykset ovat mahdollisia ja vahingot saattavat äkkiä tulla hyvin kalliiksi sillä tilaukset tapahtuvat nappia painamalla ilman toisen henkilön läsnäoloa tai vaikutusta. Samaan aikaan on hyvä ymmärtää, että Internet ja digitaaliset palvelut on täynnä mahdollisuuksia, jotka voivat rikastaa arkea ja muuttaa aiemmin vaivalloisia tehtäviä helpommiksi. Terve harkinta on aina hyvästä ja tarkkana kannattaa olla ja tässä on hyvä löytää joku kaveri, joka ymmärtää paremmin mistä on kyse.

Palveluiden digiostaminen

Maksullisen palvelun ja verkkokaupat tunnistaa helpoiten siitä, että palvelu vaatii rekisteröitymistä. Rekisteröinti tarkoittaa käytännössä sitä, että palveluun luodaan sinulle tili, jonka avulla sinut asiakkaana tunnistetaan myös jatkossa. Luottokortin tietoja kysyttäessä voit olla varma, että palvelu maksaa jotain ja viimeistään siinä vaiheessa on hyvä vielä tarkistaa minkälainen firma sivuston takana löytyy. Mikäli päätät tilata jotain Internetistä, pidä huoli, että pidät tilisi tiedot visusti sekä tallessa että salassa muilta .Jokainen käyttäjä voi itse arvioida, mistä palveluista on valmis maksamaan.

Saavutettavuus

Vaikka suuri osa digitaalisesta kehityksestä tapahtuu yritysmaailman ja viihteen puolella. Tärkeitä kehitys askeleita otetaan myös valtioiden tasolla, eikä ilman painostusta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Saavutettavuusdirektiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuuden minimitasosta sekä keinoista, joilla saavutettavuuden toteutumista valvotaan.

Saavutettavuusdirektiivin tavoite on:

• edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa • luoda Euroopan laajuiset yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle • parantaa digitaalisten palveluiden laatua • parantaa Euroopan unionin saavutettavuuden toteuttamisen sisämarkkinoita.

Ainoastaan tällaisella isomman alueen säädöksillä luodaan kokonaisuuksia, jotka auttavat tulevia yhteiskuntia tekemään entistä parempaa yhteistyötä. Saavutettavuusdirektiivissä saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan. Palveluista ei siis pidä tehdä sellaisia, että ne olisivat vaikeita käyttää tai niitä ei löytyisi mistään.

Saavutettavuus kuuluu yhtenä osana suunnittele kaikille -periaatteeseen, joka tarkoittaa erilaisten käyttäjien ja heidän tarpeiden huomioimista jo palvelun suunnitteluvaiheesta alkaen. Tällä pyritään varmistamaan kaikille käyttäjille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista (Lähde: Valtiovarainministeriö).